https://raw.githubusercontent.com/duangsuse/neohosts/data/_data/Ads/qihoo_baidu/360.txt

Domains that are included;

adapi.shouji.360.cn
api.so.lianmeng.360.cn
dev.tg.wan.360.cn
g.sdk.look.360.cn
huodong.ios.shouji.360.cn
kuaikan.netmon.360safe.com
mbs.hao.360.cn
openbox.mobilem.360.cn
pub.se.360.cn
res.qhupdate.com
s.lianmeng.360.cn
sdk.look.360.cn
soft.data.weather.360.cn
stat.360safe.com
stat.m.360.cn