https://raw.githubusercontent.com/duangsuse/neohosts/data/_data/Ads/qihoo_baidu/360.txt

Domains that are not included;

adapi.shouji.360.cn
api.so.lianmeng.360.cn
g.sdk.look.360.cn
huodong.ios.shouji.360.cn
s.lianmeng.360.cn