https://raw.githubusercontent.com/xinggsf/Adblock-Plus-Rule/master/rule.txt

Domains that did not resolve;

40017.cn
5hte21mz.com
cpm.cm.sandai.net
mairuanwang.com
parallelsdesktop.cn
samboc.com
sax.sina
saxs.sina
taobao.qq.com
tuijian.sogou.com
xian.cm
yijiuningyia.gushiwen.org